F.C. Mandela

F.C. Mandela is een voetbalvereniging in Accra, de hoofdstad van Ghana. De club ligt in de achterstandswijk Labadi. In de wijk ontbreekt het aan veel basisfaciliteiten zoals wegen, toiletten en riolen. De club heeft meer dan 200 leden in verschillende leeftijdscategorieën.


Bindmiddel in de samenleving
F.C. Mandela speelt een belangrijke maatschappelijke en sportieve rol in de buurt. De club draagt bij aan:
– Het verbeteren van de leefcondities in de buurt
– het betrekken van spelers bij buurtprojecten (bijv. schoonmaken van de wijk, de zgn. clean-up-campaigns)
– de lichaamsbeweging van jongeren
– de intensivering van de ‘community sense’.

Een eigen voetbalveld voor F.C. Mandela
Net zoals in vele andere landen in Afrika ligt ook in Accra de nog schaarse beschikbare openbare ruimte zwaar onder druk. De stad rukt op, overal wordt gebouwd en willen mensen wonen en werken. Het is echter belangrijk dat kinderen een plek hebben waar ze veilig kunnen sporten. F.C. Mandela is een voetbalclub die niet over een eigen veld beschikte, maar wel een heel belangrijke rol speelt in de buurt. Het iedere vrije minuut van de dag voetballen onder leiding van de trainer van F.C. Mandela weerhoudt kinderen ervan om doelloos in de buurt rond te hangen en rottigheid uit te halen. Stivosina heeft daarom in Labadi/Accra een nieuw voetbalveld aangelegd waar niet alleen F.C. Mandela, maar veel meer kinderen onbezorgd kunnen sporten.

F.C. Mandela beschikt nu over een egaal voetbalveld met een drainagesysteem. Het veld is in juli 2006 officieel geopend met een wedstrijd tussen F.C. Mandela en Stivosina (de zeven aanwezige vrijwilligers van Stivosina werden aangevuld met 4 lokale voetballers). Na de wedstrijd werden ook nog een compleet wedstrijdtenue en een dertiental trainingspakken, die geschonken waren door Roda JC, aan de spelertjes van F.C. Mandela overhandigd.

Town park
Het LA Salem Park, zoals ons voetbalveld in de buurt genoemd wordt, is natuurlijk niet alleen bedoeld voor de spelers van F.C. Mandela. Het voetbalveld moet ons inziens door zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk gebruikt worden. Trots zijn wij dan ook dat naast F.C. Mandela ook de kinderen en volwassenen uit de buurt het veld gebruiken voor onderlinge wedstrijden, de naastgelegen scholen er gymles hebben en er zelfs begrafenissen op het veld gehouden worden. Het veld heeft dus echt de status van Town Park gekregen.

Onderhoud veld
F.C. Mandela beschikt dus over een kwalitatief goed veld, waarop de spelers van F.C. Mandela maar ook vele anderen uit de buurt dagelijks op voetballen/spelen. Het is echter zaak dat de kwaliteit van het veld ook behouden blijft. Daarom zorgt Stivosina er regelmatig voor dat het veld een grote onderhoudsbeurt krijgt. Dit betekent o.a. dat het veld wanneer nodig geëgaliseerd wordt en de accommodatie een likje verf krijgt. Hierdoor kunnen de spelers van F.C. Mandela en de kinderen uit de buurt blijven genieten van een kwalitatief goed voetbalveld.

Deelname F.C. Mandela aan de competitie
Iedere dag trainen is natuurlijk hartstikke leuk. Maar wedstrijden spelen is misschien wel nog leuker. Net als in Nederland is er in Ghana competitievoetbal en net als in Nederland moet voor deelname aan deze competitie geld betaald worden aan de Ghanese KNVB. Om de spelers van F.C. Mandela het plezier van wedstrijden spelen niet te onthouden, zorgt Stivosina ervoor dat alle teams van F.C. Mandela deel kunnen nemen aan de competitie. Dit wordt door F.C. Mandela met enthousiasme, trots en veel plezier gedaan en er zijn dan ook al vele wedstrijden gewonnen.

Spelers van F.C. Mandela ieder jaar naar school
Stivosina realiseert zich dat de aanleg van alleen een veld, waar de spelers van F.C. Mandela onbezorgd kunnen sporten, niet genoeg is. We willen sport ook gebruiken als middel voor ontwikkeling. Hoewel “primary school” in Ghana “gratis” is, hebben veel spelers van F.C. Mandela niet de mogelijkheid om naar school te gaan. De reden hiervoor is dat de kinderen wel zelf de schoolbenodigdheden, zoals bijvoorbeeld uniform, boeken en schrijfmateriaal moeten financieren. Aangezien het volgen van onderwijs één van de belangrijkste voorwaarden om een goede toekomst op te bouwen, financiert Stivosina jaarlijks vanaf 2008 gecontroleerd de schoolkosten van een groep spelers van F.C. Mandela.

Toekomstplannen F.C. Mandela
F.C. Mandela beschikt inmiddels over een eigen kwalitatief goed veld, dat regelmatig onderhouden wordt. Dit veld willen we goed blijven onderhouden zodat kinderen uit Labadi onbezorgd en veilig kunnen blijven voetballen/spelen.  Daarnaast blijven we de deelnames voor alle teams van F.C. Mandela jaarlijks financieren. Tot slot willen we spelers van F.C. Mandela die de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan de primary school laten afmaken, zodat aan deze voorwaarde voor een mooie toekomst voldaan is.