Sporten voor straatkinderen bij CAS

Veel te veel kinderen leven in Ghana op straat. Stivosina maakt het mogelijk dat straatkinderen die het Drop In Centre van CAS bezoeken sportonderwijs kunnen volgen.

Het sporten zorgt voor ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de straatkinderen.Bovendien zorgt het sporten ervoor dat kinderen even hun dagelijkse zorgen kunnen vergeten.

Hulp aan straatkinderen
In Accra leven naar schatting 21.000 kinderen op straat. CAS is één van de organisaties die deze straatkinderen probeert te helpen. CAS probeert de straatkinderen niet te helpen door hen te voorzien van voedsel en onderdak. De reden hiervoor is dat CAS van mening is dat dit niet een oplossing is voor de problemen van de kinderen. Wel gelooft CAS erin dat het geven van onderwijs aan de kinderen en het ontwikkelen van vaardigheden kan bijdragen aan een goede toekomst van de kinderen.

Drop In Centre
CAS heeft daarom in Lartebiokorshi in Accra een Drop In Centre opgericht waar straatkinderen overdag naar toe kunnen komen. Kinderen krijgen daar de mogelijkheid om onderwijs te volgen en zich op allerlei gebieden te ontwikkelen. Een dag ziet er dan voor een straatkind als volgt uit. Van 09.00 tot 10.30 is er ‘class’. Kinderen krijgen dan les in lezen, schrijven, grammatica en rekenen. Vervolgens is er dan van 10.30 tot 12.00 sportonderwijs. Naast plezier dient dit sportonderwijs er toe om allerlei sociale vaardigheden te ontwikkelen.
In de middag mogen de kinderen zelf hun programma invullen. Ze kunnen bijv. ervoor kiezen om onder begeleiding hout te leren bewerken, naailes te krijgen, spelletjes te doen, te sporten of iets anders creatiefs.

Waarom sport voor straatkinderen?
Eén van onze aangeslotenen, Lieke, heeft in 2007/2008 een jaar lang vrijwilligerswerk bij CAS verricht. Lieke heeft hierbij met eigen ogen gezien en ervaren dat CAS prima werk verricht, maar nog wel wat hulp kan gebruiken. Ze constateerde dat er door de kinderen fanatiek gesport werd, maar dat dit helaas niet gebeurde onder leiding van een echte sportleraar. Dit is echt jammer, omdat sport en een sportleraar heel belangrijk zijn voor (de kinderen van) CAS.

– Sport motiveert veel kinderen om naar CAS te komen.
– Zonder sportleraar is er geen personele capaciteit en tijd om een goed sportprogramma op te zetten. Een negatief effect hiervan is dat meisjes die het Drop In Centre vaak niet aan de sportactiviteiten deelnemen.
– Sport zorgt naast plezier voor allerlei neveneffecten. Sport leert de straatkinderen om samen te werken, brengt ze discipline bij en zorgt voor zelfvertrouwen. Met name deze sociale vaardigheden zijn belangrijk voor de straatkinderen.
– Voor straatkinderen is het verder (bijna) onmogelijk om te sporten. Bij reguliere sportscholen/sportclubs worden ze vaak afgewezen wegens hun achtergrond, gebrek aan educatie en/of gebrek aan talent.
– De sportleraar maakt het mogelijk om een wens van CAS in vervulling te laten gaan: een eigen voetbalteam. Dit zal nog meer kinderen motiveren om naar CAS te komen.

De doelstelling van Stivosina is om sportontwikkeling in Afrika te bevorderen. Een sportleraar die sportonderwijs verzorgt aan de straatkinderen past precies in de doelstelling van Stivosina. Stivosina maakt daarom vanaf 2009 sportonderwijs mogelijk in het Drop In Centre sportonderwijs met een speciaal daarvoor aangestelde leraar. Daarnaast stelt Stivosina ook jaarlijks budget ter beschikking zodat voor het sportonderwijs de juiste sportbenodigdheden aangeschaft kunnen worden.

Nieuwe sportvelden voor Hopeland
Hopeland is een onderdeel van CAS. Kinderen die het Drop Inn Centre/opvangcentrum bezoeken en laten zien toe te zijn aan de volgende stap gaan naar Hopeland. Hopeland is een boerderij waar de kinderen in tegenstelling tot het opvangcentrum 24 uur verblijven. Kinderen doorlopen ongeveer hetzelfde programma als op het opvangcentrum, alleen dan met kost en inwoning. In Hopeland worden de kinderen voorbereid op de volgende stap: een stageplek bij een werkgever.

Tijdens een bezoek aan Hopeland in 2009 gaf de directeur aan dat er dringend behoefte was de sportvelden op Hopeland te renoveren. Sporten is namelijk voor de kinderen de belangrijkste vrije-tijdsactiviteit op Hopeland. Dit was echter niet meer mogelijk omdat zowel het basket/volleybalveld als het voetbalveld zwaar gehavend waren. Hierdoor kon niet meer goed gesport worden door de kinderen, laat staan veilig. Omdat we inmiddels wisten hoe belangrijk sporten voor de straatkinderen is, heeft Stivosina de renovatie van de sportvelden gefinancierd.

De gerenoveerde velden zijn in 2010 in gebruik genomen met een sportdag voor de straatkinderen van CAS. Dit was een fantastische dag met onder andere een voetbalwedstrijd tussen Hopeland en het Drop In Centre, een volleybaltoernooi, vele spelletjes en eten en drinken voor alle aanwezigen.

Structurele hulp CAS
Stivosina gelooft in structurele hulp. Daarom blijft Stivosina het sportonderwijs jaarlijks financieren en doen we dit al sinds 2009. Ook zorgen we ervoor dat de sportvelden van CAS in goede staat blijven. Zo hebben we er in 2015 voor gezorgd dat het sportveld bij het Drop In Centre een nieuwe betonlaag en nieuwe belijning heeft gekregen. Zo kunnen de kinderen die het Drop In Centre op een veilige en goede manier blijven sporten.