Inspiratie
Bezoeken aan diverse landen in de Derde Wereld vormden de inspiratie voor de oprichting van stichting Stivosina. Ghana, Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Tunesië, Egypte, Bolivia en Mexico zijn landen waar bestuursleden en aangeslotenen van Stivosina zijn geweest. Behalve dat de reizen prachtige belevenissen waren, hebben we ervaren dat zaken die in ons leven alledaags gewoon zijn (zoals schoon -stromend- drinkwater elektriciteit en sport), in de Derde Wereld lang niet zo vanzelfsprekend zijn. Dit heeft enorm veel indruk op ons gemaakt en geleid tot het idee om iets wat voor ons vanzelfsprekend is (sport), voor mensen in ontwikkelingslanden toegankelijker te maken.

Doelstelling  
Stivosina richt haar activiteiten op sportontwikkeling in Afrika. Deze doelstelling wil Stivosina bereiken door zowel gelden en sportmaterialen in te zamelen en op de juiste plek in Afrika te brengen én het organiseren van (sportieve) evenementen in Afrika.

Waarom sport als speerpunt?
Er zijn diverse redenen waarom Stivosina zich richt op sportontwikkeling in Afrika.

– Sport is in ontwikkelingslanden een belangrijke vorm van ontspanning. Sport brengt vreugde en vrolijkheid en kan er toe leiden dat mensen hun dagelijkse sleur en beslommeringen even kunnen vergeten. Daarnaast zorgt sport voor verbroedering. Het ontmoeten van mensen uit andere culturen leidt meer dan eens tot nieuwe (hechte) vriendschappen.
– Sport is een zinvolle, gezonde bezigheid. Mensen voelen zich door sportbeoefening zowel lichamelijk als geestelijk fitter. Sportief actief zijn draagt bij aan de ontwikkeling van de (sociale) vaardigheden, zoals discipline en creativiteit. Daarnaast kan het beoefenen van sport bij mensen met uitzonderlijke talenten leiden tot een positief toekomstperspectief.
– We hebben op onze reizen ervaren, dat het beoefenen van sport in Afrika nauwelijks door de westerse wereld wordt ondersteund. Dit in tegenstelling tot onderwijs en gezondheidszorg.
– Sport spreekt mensen wereldwijd tot de verbeelding. Sportbeoefening en sportieve recreatie (bijvoorbeeld het bijwonen van een voetbalwedstrijd) vormen voor veel mensen het grootste gedeelte van hun vrijetijdsbesteding buitenshuis. Daarnaast is de vrijetijdsbesteding binnenshuis via televisie, radio en internet ook vaak op sport gericht.
– Tot slot draagt sportbeoefening ook bij aan verbetering van de leefcondities in de omgeving. Sport maakt mensen actief en betrokken voor de eigen leefomgeving.

En wat onszelf betreft. Sport spreekt ons (als jongeren) erg aan. Wij zijn niet alleen actieve beoefenaars van diverse sporten (zoals voetbal, badminton, fitness, zwemmen en roeien), maar wij bezoeken ook sportwedstrijden en volgen sportevenementen via de media.