Het bestuur van Stivosina is als volgt samengesteld:

Sven Hambückers      Voorzitter
Roland Meurs             Vice voorzitter
Paul Meiser                 Secretaris
Rinaldo Vels                Penningmeester
Gonda Meurs              Algemeen bestuurslid