Stivosina stopt ermee

Tien sportweken in de binnenlanden van Ghana georganiseerd, voetbalclub FC. Mandela ondersteund (tenues, ballen en deelname competitie), onderwijs voor de kinderen van F.C. Mandela gefinancierd, meerdere sportvelden aangelegd en gerenoveerd en vele jaren sportonderwijs voor straatkinderen mogelijk gemaakt. Dit is slechts een greep uit de dingen die Stivosina de afgelopen 13 jaar heeft bereikt. Wij vinden het dan ook ontzettend jammer om mee te moeten delen dat Stivosina ermee stopt.

Waarom gaan wij ermee stoppen?
In 2005 klein begonnen naar aanleiding van een idee van een groep vrienden uit Eygelshoven en groot geworden door veel inzet en enthousiasme. 13 jaar later ontbreekt door verhuizingen,  kinderen en drukke banen helaas de tijd om Stivosina voort te zetten op een manier die Stivosina en haar projecten verdienen. Wij zullen dan ook langzaam stoppen.

Wat betekent het precies?
Stivosina zal geen activiteiten meer organiseren om geld in te zamelen. Wel zal Stivosina nog tot en met 2021 doorgaan met het ondersteunen van F.C. Mandela en het sportonderwijs bij straatkinderenproject CAS. Stivosina heeft haar geld altijd verantwoord uitgegeven, zodat wij nog geld voldoende in kas hebben om onze projecten nog 3 jaar te steunen. Dit betekent ook dat deze projecten 3 jaar de tijd hebben om opvolgers te zoeken die onze steun overnemen.

Dankbaar
Stivosina is vooral dankbaar voor het werk dat we hebben mogen doen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de vele mensen/bedrijven/organisaties die ons op allerlei wijzen geholpen en gesteund hebben. Dankzij hen zijn er bijvoorbeeld veel mooie activiteiten voor ons georganiseerd en hebben we zelf veel geslaagde activiteiten mogen organiseren. Hiermee hebben we veel geld voor onze projecten opgehaald. Dankbaar zijn we ook voor de vele reizen naar Ghana die we hebben mogen maken (uiteraard op eigen kosten). Deze reizen hebben prachtige herinneringen en mooie vriendschappen opgeleverd. Trots kunnen wij dan ook stellen dat we ons doel om kinderen zonder zorgen te laten sporten in Ghana vele jaren hebben waargemaakt!  Wij gaan de lachende gezichten van de kinderen van onze projecten in Ghana missen.

Wij willen iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook gesteund en geholpen heeft.

=========================================================================================================

Stivosina is een stichting die zich als doel stelt sportontwikkeling in Afrika te bevorderen. Stivosina wil dit bereiken door geld en sportattributen gecontroleerd in te zetten in projecten in Afrika. De middelen hiervoor vergaart Stivosina door het organiseren van (sportieve) evenementen en het inzamelen van sportattributen. Met de gelden en attributen steunt Stivosina drie projecten in Afrika.

Het eerste project is F.C. Mandela, een voetbalclub in een achterstandswijk van Accra (de hoofdstad van Ghana), waar kinderen de mogelijkheid krijgen geboden om te sporten en zich verder te ontwikkelen op maatschappelijk gebied. Het tweede project is de organisatie van een sportweek voor scholen in het Fanteakwa District. Stivosina organiseert deze sportweek in samenwerking met de school die gesteund wordt door stichting Afrikaad (Presby a School). Schoolkinderen kunnen dan een week lang onbezorgd sporten, zodat educatie gecombineerd wordt met sport.Het mogelijk maken van sportonderwijs voor straatkinderen; is het derde project van Stivosina. Dit project maakt mogelijk dat straatkinderen onder leiding van een sportleraar sport beoefenen.

F.C. Mandela

F.C. Mandela is een voetbalvereniging in Accra, de hoofdstad van Ghana. De club ligt in de achterstandswijk Labadi. In de wijk ontbreekt het aan veel basisfaciliteiten zoals wegen, toiletten en riolen. De club heeft meer dan 200 leden in verschillende leeftijdscategorieën.

Sporten voor straatkinderen bij CAS

Veel te veel kinderen leven in Ghana op straat. Stivosina maakt het mogelijk dat straatkinderen die het Drop In Centre van CAS bezoeken sportonderwijs kunnen volgen. (meer…)